Czym są feminizowane nasiona marihuany?

Feminizowanie nasion marihuany jest to proces, dzięki któremu otrzymujemy tylko żeńskie osobniki konopi, a tylko takie zawierają tetrahydrokannabinol (THC). Żeby jednak zrozumieć na czym polega feminizowanie i jakie ma znaczenie należ najpierw zrozumieć specyfikę tej rośliny.

Obupłciowość marihuany

Marihuana jest nietypową rośliną. Może posiadać aż dwie płcie jednocześnie, jednak jej niezwykłość objawia się przez zdolność do rozdzielnopłciowości, jak również do wytwarzania kwiatów przeciwnej płci w pewnych utrudniających przetrwanie okolicznościach. Ta cecha zabezpiecza roślinę, jednak utrudnia otrzymywanie żeńskich osobników.

Rozdzielnopłciowość mechanizmem obronnym

Rozdzielnopłciowość jest odpowiedzią marihuany na niedogodności środowiska, takie jak zanieczyszczenia, wahania temperatury, czy inne czynniki wpływające niekorzystnie na uprawę, które zmniejszają szanse na reprodukcje rośliny. Wady otoczenia mogą doprowadzić do tego, że roślina nie przetrwa sezonu i nie znajdzie osobnika przeciwnej płci, co spowoduje, że nie dojdzie do zapylenia.

W niektórych sytuacjach sposobem dla żeńskich osobników marihuany na reprodukcje jest stymulacja pręcików w celu wytworzenia pyłku, którym roślina zapłodni własne słupki. Sytuacja przedstawia się inaczej wśród męskich osobników, gdyż one wytwarzają słupek o wiele rzadziej niż to robią żeńskie, co skutkuje tym, że w niedogodnych warunkach to te drugie mają większe szanse na wzrost w następnym sezonie.

Metody otrzymywania feminizowanych nasion

Z początku najpopularniejszą metodą wytwarzania feminizowanych nasion marihuany było otrzymywanie ich z dwóch żeńskich osobników rośliny. W takiej sytuacji jedna z roślin stawała się obojnakiem i wyzwalała w drugiej produkcje pręcików. Aby z żeńskiego osobnik zrobić obojnaka narażało się go na stres, związany z różnymi eksperymentami ze światłem, czy z pożywieniem.

Taka metoda miała jednak wadę – takie działanie bardzo często prowadziło do dziedziczenia obojnactwa przez nasiona, a takich nasion nie można nazwać feminizowanymi.

Obojnactwo jest fundamentalną własnością w materiale genetycznym marihuany, jednak skłonność do uaktywnienia się tej cechy jest w każdym przypadku inna. Dzięki aktualnej metodzie otrzymywania feminizowanych nasion udaję się zmniejszyć tendencje do rozdzielnopłciowości marihuany, bez modyfikowania genetycznego rośliny. Do tego celu wykorzystuję się różne formy srebra i preparaty STS ( zmieszany roztwór azotanu srebra i siarczanu sodu ) na żeńskich osobnikach.

Jak nowe metody wpływają na uprawę marihuany?

Nowe metody feminizacji prawie w 100% niwelują tendencję rośliny do rozdzielnopłciowości, co oznacza, że będą wyrastać jedynie żeńskie osobniki. Co prawda, może się zdarzyć, że roślina wytworzy pręciki, ale będą one zanikać po paru dniach.

Aktualnie, dzięki nowym techniką feminizacji i usprawnionemu programowi uprawy, możemy być pewni, że odpowiednio zadbana roślina marihuany nie będzie pylić. Dzisiejsze feminizowane nasiona marihuany gwarantują pewność swojej stabilności, zdrowia i wydajności.

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.taniesianie.pl/