Via ICCI (International Cannabis and Cannabinoids Institute) – Centrum Zarządzania Bólem

Zespół z Centrum Zarządzania Bólem w Szpitalu Uniwersyteckim St. Anne w Brnie w Czechach wprowadził ostatnio unikalną metodę podawania marihuany za pomocą parowników.

Inicjatywa ta, której przewodniczył Radovan Hrib MD, i opracowana we współpracy z Ethan Russo MD, dyrektorem ds. Badań i rozwoju w ICCI, zapewnia pacjentom mającym konopie medyczne dostęp do parownika medycznego Storz & Bickel Volcano Medic ofiarowanego przez Bedrocana.

Centrum Zarządzania Bólem w Brnie przepisuje marihuanę medyczną do leczenia bólu od 2016 r., Ale do czasu uruchomienia programu odparowania w kwietniu 2018 r. Stosowano głównie kapsułki do podawania doustnego. Medyczna marihuana przyjmowana doustnie stanowi wyzwanie w zakresie miareczkowania, ponieważ pierwsze efekty pojawiają się od 30 do 60 minut, szczyt w ciągu dwóch do trzech godzin i spadają w ciągu około czterech do ośmiu godzin.

Wdychanie odparowanej medycznej marihuany pozwala wielu substancjom terapeutycznym zawartym w marihuanie dostać się do płuc, gdzie są szybko wchłaniane i podróżują po całym ciele. Pierwsze efekty parowania marihuany pojawiają się w ciągu kilku minut i stopniowo zanikają w ciągu trzech do czterech godzin. Ten szybki początek efektów sprawia, że ​​miareczkowanie jest łatwiejsze w zarządzaniu.

Stosując parowanie marihuany w leczeniu bólu podkreślono znaczenie koncentrowania się na metodach dostarczania, które maksymalizują synergistyczny efekt wszystkich złożonych substancji bioaktywnych w konopiach indyjskich, lub tzw. Efekt entourage. Shimon Ben-Shabat Ph.D. i Raphael Machoulam Ph.D. odkryli efekt entourage w swoich przełomowych badaniach z 1998 r. (Ben-Shabat S i in .: Efekt entourage: nieaktywne endogenne estry glicerolu z kwasami tłuszczowymi zwiększają aktywność kannabinoidów 2-arachidonoilo-glicerolu: Eur J Pharmacol, 1998, 17, 353 (1) 23-31).

Wykorzystanie marihuany medycznej przez Centrum Zarządzania Bólem oraz zainteresowanie wykorzystaniem nowych narzędzi do optymalizacji metody podawania pacjentom to doskonały przykład medycyny skoncentrowanej na pacjencie i stosowania innowacji w celu poprawy wyników leczenia pacjentów.

Recepta na marihuanę medyczną w Republice Czeskiej jest regulowana dekretem nr 236/2015 Sb., Który nakłada ograniczenia zarówno na tych, którzy mogą przepisywać, jak i na warunki uprawniające do przepisywania marihuany.

Ustawodawstwo dopuszcza jedynie lekarzy specjalizujących się w onkologii klinicznej, onkologii promieniowania, neurologii, medycynie paliatywnej, leczeniu bólu, reumatologii, ortopedii, medycynie zakaźnej, medycynie wewnętrznej, okulistyce, dermatologii, geriatrii i psychiatrii w celu przepisywania marihuany medycznej oraz podaje listę zatwierdzonych warunków, w których może być przepisywany (np. przewlekły ból, spastyczność, nudności i inne).